bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 10 verš 7

I budou Efraimští jako silný rek, a veseliti se bude srdce jejich jako od vína. I jejich synové vidouce to, rozveselí se, a zpléše srdce jejich v Hospodinu.