bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 10 verš 8

Šeptati jim budu, a tak je shromáždím; nebo je vykoupím, a rozmnoženi budou, jakož rozmnoženi byli.