bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 10 verš 9

Nadto rozseji je mezi národy, aby na místech dalekých rozpomínali se na mne, a živi jsouce s syny svými, navrátili se.