bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 13 verš 1

V ten den bude studnice otevřená domu Davidovu a obyvatelům Jeruzalémským, k obmytí hřícha i nečistoty.