bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 13 verš 4

A tak stane se v ten den, že se budou styděti proroci ti, každý za vidění své, když by prorokovali, aniž oblekou sukně z srstí, aby klamali.