bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 13 verš 6

A dí-li kdo jemu: Jaké to máš rány na rukou svých? I odpoví: Jimiž jsem zbit v domě těch, kteříž mne milují.