bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 13 verš 8

Nebo stane se po vší zemi této, praví Hospodin, že dvě částky vyhlazeny budou v ní a zemrou, a třetí v ní zanechána bude.