bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 14 verš 19

Tať bude pokuta pro hřích Egyptských a pokuta pro hřích všech národů, kteříž by nechodili k slavení slavnosti stánků.