bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 14 verš 6

I stane se v ten den, že nebude světla drahého, ani tmy husté.