bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 14 verš 7

A tak bude den jeden, kterýž jest znám Hospodinu, aniž bude den, ani noc; a však stane se, že v čas večera bude světlo.