bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 2 verš 12

Tehdy dědičně ujme Hospodin Judu, díl svůj, v zemi svaté, a vyvolí zase Jeruzalém.