bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 2 verš 5

A já budu, praví Hospodin, jeho zdí ohnivou vůkol, a slávou budu u prostřed něho.