bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 2 verš 6

Nuže, nuže, utectež již z země půlnoční, praví Hospodin, poněvadž se čtyř stran světa volný průchod učinil jsem vám, praví Hospodin.