bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 2 verš 7

Nuže, Sione, kterýž přebýváš u dcery Babylonské, vydobuď se.