bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 11

Anobrž ty, pro krev smlouvy své vypustil jsem vězně tvé z jámy, v níž není žádné vody.