bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 12

Navraťež se k ohradě, ó vězňové v naději postavení. A tak v ten den, jakžť oznamuji, dvojnásobně nahradím tobě,