bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 13

Když sobě napnu Judu a lučiště naplním Efraimem, a vzbudím syny tvé, ó Sione, proti synům tvým, ó Javane, a nastrojím tě jako meč udatného.