bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 16

A tak je vysvobodí v ten den Hospodin Bůh jejich, jakožto stádce lid svůj, a vystaveno bude kamení pěkně tesané místo korouhví v zemi jeho.