bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 17

Nebo aj, jaké blahoslavenství jeho, a jak veliká okrasa jeho! Obilé mládence a mest panny učiní mluvné.