bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 2

Ano i do Emat dosáhne, do Týru i Sidonu, ačkoli jest moudrý velmi.