bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 3

Vystavěltě sobě Týrus pevnost, a nashromáždil stříbra jako prachu, a ryzího zlata jako bláta na ulicích.