bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 4

Aj, Pán vyžene jej, a vrazí do moře sílu jeho, i on od ohně sežrán bude.