bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 9 verš 6

A bude bydliti pankhart v Azotu, a tak vypléním pýchu Filistinských.