bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 10 verš 14

Šla napřed korouhev vojska synů Juda po houfích svých, a nad nimi byl Názon, syn Aminadabův.