bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 10 verš 19

Nad vojskem pak pokolení synů Simeon Salamiel, syn Surisaddai.