bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 10 verš 27

A nad vojskem pokolení synů Neftalím Ahira, syn Enanův.