bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 10 verš 30

Kterýž odpověděl jemu: Nepůjdu, ale k zemi své a k příbuznosti své se navrátím.