bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 10 verš 6

Když by pak troubili s přetrubováním po druhé, tedy hnou se ti, kteříž leželi ku poledni. S přetrubováním troubiti budou k tažení svému.