bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 10 verš 8

Synové Aronovi kněží trubami těmi budou troubiti, a bude vám to ustanovení věčné v pronárodech vašich.