bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 11

I řekl Mojžíš Hospodinu: Proč jsi tak zle učinil služebníku svému? Proč jsem nenalezl milosti před očima tvýma, že jsi vložil břímě všeho lidu tohoto na mne?