bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 13

Kde mám nabrati masa, abych dal všemu lidu tomuto? Nebo plačí na mne, řkouce: Dej nám masa, ať jíme.