bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 14

Nemohuť já sám nésti všeho lidu tohoto, nebo jest to nad možnost mou.