bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 15

Pakli mi tak dělati chceš, prosím, zabí mne raději, jestliže jsem nalezl milost před očima tvýma, abych více nehleděl na trápení své.