bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 17

A já sstoupím a mluviti budu s tebou, a vezmu z ducha, kterýž jest na tobě, a dám jim. I ponesou s tebou břímě lidu, a tak ty ho sám neponeseš.