bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 19

Nebudete toliko jeden den jísti, ani dva, ani pět, ani deset, ani dvadcet,