bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 2

Tedy volal lid k Mojžíšovi. I modlil se Mojžíš Hospodinu, a uhasl oheň.