bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 21

I řekl Mojžíš: Šestkrát sto tisíců pěších jest tohoto lidu, mezi nimiž já jsem, a ty pravíš: Dám jim masa, aby jedli za celý měsíc.