bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 22

Zdali ovcí a volů nabije se jim, aby jim postačilo? Aneb zdali všecky ryby mořské shromáždí se jim, aby jim dosti bylo?