bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 23

Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Zdali ruka Hospodinova ukrácena jest? Již nyní uzříš, přijde-li na to, což jsem mluvil, čili nic.