bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 24

Vyšed tedy Mojžíš, mluvil lidu slova Hospodinova, a shromáždiv sedmdesáte mužů z starších lidu, postavil je vůkol stánku.