bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 27

Tedy přiběh služebník, oznámil to Mojžíšovi, řka: Eldad a Medad prorokují v staních.