bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 29

Jemuž odpověděl Mojžíš: Proč ty horlíš pro mne? Nýbrž ó kdyby všecken lid Hospodinův proroci byli, a aby dal Hospodin ducha svého na ně!