bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 30

I navrátil se Mojžíš do stanů s staršími Izraelskými.