bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 33

Ještě maso vězelo v zubích jejich, a nebylo právě sžvýkáno, když hněv Hospodinův vzbudil se na lid. I ranil Hospodin lid ranou velikou náramně.