bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 34

Protož nazváno jest jméno místa toho Kibrot Hattáve; nebo tu pochovali lid, kterýž žádal masa.