bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 35

I bral se lid z Kibrot Hattáve na poušť Hazerot, a pozůstali v Hazerot.