bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 4

Lid pak k nim přimíšený napadla žádost náramná; a obrátivše se, plakali i synové Izraelští a řekli: Kdo nám to dá, abychom se masa najedli?