bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 5

Rozpomínáme se na ryby, jichž jsme dosti v Egyptě darmo jídali, na okurky a melouny, též na por, cibuli a česnek.