bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 7

(Manna pak byla jako semeno koliandrové, a barva její jako barva bdelium.