bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 8

I vycházíval lid, a sbírali a mleli žernovy, neb tloukli v moždířích, a smažili na pánvici, aneb koláče podpopelné dělali z ní; chut pak její byla jako chut nového oleje.